Skooltye:  Gedurende Covid - Maandag tot Vrydag vanaf 6:15 tot 17:15


Met die Desembervakansie sal die skool om 12:00 sluit.

Die skool sal gesluit wees op publieke vakansiedae. Indien die publieke vakansiedag op 'n Donderdag of Dinsdag val, sal die skool gesluit wees op die dienooreenkomstige Vrydag en/of Maandag, as dit 'n skoolvakansiedag is.


Dit gebeur  gewoonlik twee keer in die loop van ‘n jaar, maar in 2021 is daar net een so ‘n  dag op Maandag 26 April 2021.

Die skool sal oop wees gedurende alle vakansies, behalwe die laaste 3 dae van die Julie vakansie naamlik 21 tot 23 Julie 2021.


Ons sluit Woensdag 15 Desember 2021 en open weer op 6 Januarie 2022.


Ouers, hou asb die kleuterskool se kalender dop vir al die belangrike datums.  


Enige wysigings sal vroegtydig gekommunikeer word.

LEER IS PRET

Kontak ons gerus:

Telefonies:

012 567 1940 of 082 579 5852

Per Epos:

hoof@jongeeinstein.co.za

admin@jongeeinstein.co.za

Besoek ons:

H/v Braam Pretorius en Dominika straat 292

Sinoville

Pretoria

Gauteng

0129

Tuis Wie is ons Waardes Toelating Klasse Aktiwiteite Skooltye Vorms Kontak ons